Kompetensområden:

• Elanläggningar
• Kontrollsystem
• Styrsystemsprogrammering

Verktyg:

• HiDraw
• MACH2
• AutoCAD