Kompetensområden:
• Elkonstruktion
• Magnetiseringssystem till stora synkrongeneratorer och motorer
• Fasningsutrustning och reläskydd
• Idrifttagning

Specialområde: Magnetiseringsutrustningar vattenkraft

Verktyg:
• Elmaster
• AutoCAD
• ElCAD
• Engineering Base (EB)
• AC800M
• S7-300
• Siprotec

Kontakt:

073 098 61 66
niklas.sandberg@konsultgruppen.se