Kompetensområden:

• Elkonstruktion
• systemkonstruktion
• detaljkonstruktion
• delprojektledare
• teknisk dokumentation
• kärnkraft

Verktyg:

• MS Office
• div CAD

Kontakt:

070 687 08 98
eivind.aase@konsultgruppen.se