Kompetensområden:

• Elkonstruktion
• Konstruktionsledning
• Anläggningskonstruktion

Verktyg:

• E3
• ElMaster Concept
• AutoCAD

 

Kontakt:

070 687 68 27
goran.gustavsson@konsultgruppen.se