Kompetensområden:

• Elkonstruktion
• Systemkonstruktion
• Idrifttagning

Specialområde:

• Reläskyddsberäkning
• Selektivitetsberäkning
• Kärnkraft

Verktyg:

• AutoCAD
• Office-paketet

 

Kontakt:

070 687 37 55
jari.nelimarkka@konsultgruppen.se