Pil Bakåt Kgb
Pil Framåt Kgb

Kompetensområden:

• Elkonstruktion
• Systemkonstruktion
• Idrifttagning

Specialområde:

• Reläskyddsberäkning
• Selektivitetsberäkning
• Kärnkraft

Verktyg:

• AutoCAD
• Office-paketet