Pil Bakåt Kgb
Pil Framåt Kgb

Kompetensområden:

• Konstruktionsledning
• Anläggningskonstruktion
• Detaljkonstruktion

Verktyg:

• SolidWorks
• CATIA V5
• IDEAS
• SOLID EDGE
• Pro/E