Kompetensområden:

• Anläggningskonstruktion inom el-, tele-, styr och regler
• Montageledning
• Granskning

Specialområde:

• Kärnkraft
• Separationskrav för installationer i nukleära anläggningar, spänningsutjämning och jordnings-principer.

Verktyg:

• AutoCAD
• Office paket,