Pil Bakåt Kgb
Pil Framåt Kgb

Kompetensområden:

• Projektledning
• Konstruktionschef
• Konstruktionsledning
• Idrifttagning

Verktyg:

•Office paketet
• Primavera
• MS Project
• SAP/R3