Kompetensområden:

• Projektledning
• Konstruktionschef
• Konstruktionsledning
• Idrifttagning

Verktyg:

•Office paketet
• Primavera
• MS Project
• SAP/R3

Kontakt:

070 636 16 67
hakan.martinsson@konsultgruppen.se