konsult_hallander
Pil Bakåt Kgb
Pil Framåt Kgb

Kompetensområden:

• Elkonstruktion
• Programmering styrsystem
• Programmering SCADA/HMI system
• Idrifttagning

Verktyg:

• Elprocad
• ABB advant OCS
• ABB Control Builder
• Siemens Simatic S5/S7
• Citect