Kompetensområden:

• Detaljkonstruktion
• Anläggningskonstruktion
• Teknisk projektledning

Verktyg:

• SolidWorks
• Ideas
• Creo

Kontakt:

070 341 97 78
mattias.norlen@konsultgruppen.se