Pil Bakåt Kgb
Pil Framåt Kgb

Kompetensområden:

• Idrifttagning
• Styrsystemsprogrammering
• Elkonstruktion

Specialområde:

• FACTS-applikationer

Verktyg:

• HiDraw
• E3
• ElMaster
• AutoCad
• Office-paketet