Kompetensområden:

• Idrifttagning
• Styrsystemsprogrammering
• Elkonstruktion

Specialområde:

• FACTS-applikationer

Verktyg:

• HiDraw
• E3
• ElMaster
• AutoCad
• Office-paketet

Kontakt:

070 687 08 28
anders.redberg@konsultgruppen.se