Kompetensområden:

• Delprojektledare
• Inköpare
• Planerare

Verktyg: 

• MS-Project
• Primavera
• SAP
• Office-paketet