Pil Bakåt Kgb
Pil Framåt Kgb

Kompetensområden:

• Tåg- och Järnvägsapplikationer
• Industriell IT
• SCADA och processtyrning

Specialområde:

• Tågsäkerhet
• Myndighetsgodkännande
• Säkerhetsanalys
• FMECA
• Felträdsanalys.

Verktyg:

• Office-paketet