Kgb-tommy-nilsson-cyborg

Tommy Nilsson rekryteras till Konsultgruppen Bergslagen