Foto på VD för Konsultgruppen i Bergslagen - Tommy Nilsson.

Foto på VD för Konsultgruppen i Bergslagen – Tommy Nilsson.