Idag är vi skarpa KGB-konsulter och vår framgång påbörjades i väldigt unga år för väldigt länge sedan – klicka på bilden
för att se våra äldre arkivbilder på våra konsulter!

Kgb-stod